9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Dragica Vranješ (HDZ)

Vranješ, Dragica

Rođena je 21. ožujka 1988. u Makarskoj. Završila Ekonomski fakultet u Splitu (VSS - magistra ekonomije).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

19.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 19. listopada 2016. kao zamjenici zastupnika Milana Kujundžića
  • zastupnica je započela obnašanje zastupničkog mandata 19. listopada 2016. s prezimenom Roščić; dana 7. listopada 2018. promijenila je prezime u Vranješ

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: