9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
28 September 2018

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 14. lipnja 2018.
Izvješće je prihvaćeno na 9. sjednici 28. rujna 2018. (91 glas "za", 3 "protiv“, 7 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: