6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 227

Datum zaključenja rasprave:
Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (84 glasa "za", 8 "protiv").
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (78 glasova "za", 23 "protiv", 5 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: