10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Branko Grčić (SDP)

Grčić, Branko

Rođen je 16. travnja 1964. u Kninu. Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu gdje je i doktorirao (VSS - doktorat u području društvenih znanosti - polje ekonomije, sveučilišni nastavnik).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: