9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Branko Grčić (SDP)

Grčić, Branko

Rođen je 16. travnja 1964. u Kninu. Završio Ekonomski fakultet u Splitu (VSS - doktorat u području društvenih znanosti, sveučilišni nastavnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: