9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
17.11.2017.

Rasprava je zaključena 9. studenoga 2017.
Izmjena i dopuna Državnog proračuna je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 45 "protiv", 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (80 glasova "za", 42 "protiv", 1 "suzdržan" ).
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (80 glasova "za", 35 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (78 glasova "za", 41 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 46 "protiv", 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 42 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. je donesena na 6. sjednici 17. studenoga 2017. (79 glasova "za", 46 "protiv", 1 "suzdržan").

Amandmani

AMANDMAN_Odbor_pomorstvo_promet_infrastrukturu_PRORAČUN_2017_1

AMANDMAN_Klub_ HSS_PRORACUN_2017_2.pdf

AMANDMAN_Bulj_PRORAČUN_2017_3.pdf

AMANDMAN_Bulj_PRORAČUN_2017_4.pdf