10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Furio Radin (NZ)

Radin, Furio

Rođen je 1. lipnja 1950. u Puli. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani psiholog; doktorat u polju društvenih znanosti - polje psihologije).

Kontakt: 
Ured potpredsjednika Hrvatskoga sabora
Telefon: 01/ 6303 049, 4569 754
Faks: 01/ 6303 345
e-mail: potpredsjednik_fr@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

talijansku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: