8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Furio Radin (NZ)

Radin, Furio

Rođen je 1. lipnja 1950. u Puli. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani psiholog, doktor znanosti). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

talijansku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: