6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Furio Radin (NZ)

Radin, Furio

Rođen je 1. lipnja 1950. u Puli. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS – diplomirani psiholog, doktor znanosti). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

talijansku

Izabran:

  • neovisni kandidat

Izborna jedinica: