9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Furio Radin (NZ)

Radin, Furio

Rođen je 1. lipnja 1950. u Puli. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani psiholog, doktor znanosti).

Kontakt: 
Ured potpredsjednika Hrvatskoga sabora
Telefon: 01/6303 049
Faks: 01/6303 345
e-mail: potpredsjednik_fr@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

talijansku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: