9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Furio Radin (NZ)

Radin, Furio

Rođen je 1. lipnja 1950. u Puli. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani psiholog, doktor znanosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

talijansku

Izabran:

  • kandidat grupe birača

Izborna jedinica: