9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

O izaslanstvu

Parlamentarna skupština NATO-a (NATO Parliamentary Assembly) je međunarodna organizacija koja u okviru NATO saveza ima ulogu interparlamentarnog savjetodavnog tijela.

Parlamentarna skupština NATO-a predstavlja jedinstven političko-institucionalni okvir čiji su ciljevi djelovanja od samog osnutka, 1955. godine, promicanje i širenje demokratske svijesti, vođenje dijaloga o ključnim sigurnosnim pitanjima i izazovima, razmjena stajališta radi boljeg međusobnog razumijevanja, poticanje uzajamne solidarnosti između država članica te jačanje transatlantskog zajedništva. Istodobno, Skupština predstavlja i važan komunikacijski kanal između NATO-a i parlamenata država članica s ciljem skretanja pozornosti na određena ključna sigurnosno-politička pitanja.

U radu Parlamentarne skupštine NATO-a sudjeluje 257 izaslanika iz 28 zemalja članica NATO-a, izaslanici iz 13 zemalja sa statusom pridruženih članica Parlamentarne skupštine NATO-a, 4 delegacije iz redova mediteranskih zemalja (u ulozi pridruženih članica Parlamentarne skupštine NATO-a), kao i 8 parlamentarnih izaslanstava sa statusom promatrača.

Hrvatski je sabor 29. svibnja 2000. dobio status pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO-a čime je omogućeno sudjelovanje njegova izaslanstva na sjednicama Skupštine, odnosno rad hrvatske parlamentarne delegacije u okvirima skupštinskih odbora i pododbora, ali i pravo sudjelovanja u raspravi te predlaganja amandmana, no ne i pravo glasa. Ulaskom Republike Hrvatske u NATO savez, 1. travnja 2009. godine, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dobilo je status punopravne delegacije u okvirima Skupštine.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a ima pet članova i poslovnički status radnog tijela Hrvatskoga sabora.