9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Miroslav Tuđman (HDZ)

Tuđman, Miroslav

Rođen je 25. svibnja 1946. u Beogradu, Republika Srbija. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (VSS - doktor informacijskih znanosti, sveučilišni nastavnik). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: