9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju

O izaslanstvu

Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju – PS OESS-a  (OSCE Parliamentary Assembly) ustanovljena je Pariškom poveljom za novu Europu na sastanku na vrhu u Parizu 1990. godine, a organizirana je Završnom rezolucijom Madridske konferencije parlamentarnih čelnika zemalja sudionica OESS-a 1991. godine. Svoje prvo zasjedanje Skupština je održala u Budimpešti 1992. godine, kada je odlučeno da će sjedište Međunarodnog tajništva Skupštine biti u Kopenhagenu. Osnovna je zadaća 323 člana Skupštine omogućiti međuparlamentarni dijalog svih država sudionica OESS-a. OESS je osnovan 1973. godine pod nazivom Konferencija za europsku sigurnost i suradnju (KESS), te je od tada prerastao u najveću regionalnu sigurnosnu organizaciju 57 država sudionica s tri kontinenta. Današnji naziv organizacija nosi od 1995. godine.

Neke od temeljnih zadaća Parlamentarne skupštine su jačanje i konsolidacija demokratskih institucija zemalja sudionica OESS-a, razvoj institucionalnih struktura, zaštita ljudskih prava, kvalitetnija suradnja između  postojećih institucija OESS-a te doprinos promicanju mehanizama za prevenciju i rješavanje sukoba.

Jedna od značajnijih aktivnosti PS OESS-a je promatranje izbora u što je uključena od 1993. godine. Od tada je više od 5000 OESS-ovih parlamentaraca sudjelovalo u tzv. kratkoročnim promatračkim misijama te promatralo oko 150 parlamentarnih i predsjedničkih  izbora u više od 30 država svijeta. U promatranju izbora Parlamentarna skupština OESS-a surađuje s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, Parlamentarnom skupštinom NATO-a i Europskim parlamentom.