9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Robert Podolnjak (Most)

Podolnjak, Robert

Rođen je 3. lipnja 1958. u Varaždinu. Završio studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao na Pravnom fakultetu u Osijeku (VSS - doktorat s područja društvenih znanosti - polje pravo, sveučilišni nastavnik). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: