8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Robert Podolnjak (Most)

Podolnjak, Robert

Rođen je 3. lipnja 1958. u Varaždinu. Završio studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao na Pravnom fakultetu u Osijeku (VSS - doktorat s područja društvenih znanosti - polje Pravo, sveučilišni nastavnik). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: