8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.