8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Marija Puh (HNS)

Puh, Marija

Rođena je 5. prosinca 1985. u Ptuju, Republika Slovenija. Stekla zvanje stručne prvostupnice ekonomije na Visokom učilištu Effektus u Zagrebu. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

14.10.2016.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatskih laburista - stranke rada, Autohtone - hrvatske seljačke stranke i Zagorske stranke

Izborna jedinica: