9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marija Puh (BM 365)

Puh, Marija

Rođena je 5. prosinca 1985. u Ptuju, Republika Slovenija. Stekla zvanje stručne prvostupnice ekonomije na Visokom učilištu Effektus u Zagrebu. 

Kontakt: 
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika
Tajnik Kluba: Slavko Rako
Telefon: 01/6303 355; 01/6303 354
Faks: 01/6303 398
Mob.: 098 462 827
e-mail: Strankaradaisolidarnosti.nz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 19. listopada 2018. prestala biti članicom Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao članica  Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: