9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Marija Puh (BM 365)

Puh, Marija

Rođena je 5. prosinca 1985. u Ptuju, Republika Slovenija. Stekla zvanje stručne prvostupnice ekonomije na Visokom učilištu Effektus u Zagrebu. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 19. listopada 2018. prestala biti članicom Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao članica Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: