9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje
– znanost, kulturu i tehničku kulturu
– međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju
– zaštitu i korištenje kulturnih dobara, povijesne građe i naslijeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba
– suradnju s vjerskim zajednicama
– informatiku te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Željko Tanjić, iz područja znanosti
dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, iz područja znanosti
dr. sc. Neven Budak, iz područja obrazovanja
dr. sc. Damir Boras, iz područja obrazovanja
dr. sc. Valter Boljunčić, iz područja kulture
mr. sc. Zvonimir Peranić, iz područja kulture

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti