9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Željko Jovanović (SDP)

Jovanović, Željko

Rođen je 26. studenoga 1965. u Rijeci. Završio Medicinski fakultet i Ekonomski fakultet u Rijeci. Stekao doktorat s područja biomedicine i zdravstva te specijalistički magisterij iz područja marketinga menadžmenta (VSS - doktor medicine, magistar ekonomije, doktor biomedicinskih znanosti, sveučilišni profesor). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske 
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: