6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Željko Jovanović (SDP)

Jovanović, Željko

Rođen je 26. studenoga 1965. u Rijeci. Završio Medicinski fakultet i Ekonomski fakultet u Rijeci. Stekao specijalistički magisterij iz područja marketinga menadžmenta te doktorat iz područja medicinskih znanosti (VSS - doktor znanosti). Kontakt: Telefon: 01/6303 342 Telefaks: 01/6303 877 e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izborna jedinica: