9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 
– zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe 
– suzbijanje bolesti ovisnosti 
– socijalnu skrb 
– prava osoba s invaliditetom 
– zaštitu prognanih i raseljenih osoba 
– zaštitu starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva. 

Članstvo

Imenovani članovi

Krešimir Luetić, iz reda predstavnika Hrvatske liječničke komore
Mario Gazić, iz reda predstavnika Hrvatske komore medicinskih sestara
dr. sc. Nikica Daraboš, iz reda stručnjaka u području zdravstva
Tibor Santo, iz reda stručnjaka u području zdravstva
Hrvoje Pezo, iz reda stručnjaka u području zdravstva
Višnja Fortuna, iz reda stručnjaka u području socijalne skrbi

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti