9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 
– zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe 
– suzbijanje bolesti ovisnosti 
– socijalnu skrb 
– prava osoba s invaliditetom 
– zaštitu prognanih i raseljenih osoba 
– zaštitu starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva. 

Članstvo

Imenovani članovi

Mario Gazić
Nikica Daraboš
Tibor Santo
Hrvoje Pezo
Višnja Fortuna
Krešimir Luetić

Kontakti


Telefon: 01/4569 453
Faks: 01/4569 613
e-mail: odb.zdravstvo@sabor.hr

Tajnica Odbora: 
Sanja Vuletić 
Telefon: 01/4569 411
e-mail: svuletic@sabor.hr
 

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti