9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Milanka Opačić (BM 365)

Opačić, Milanka

Rođena je 17. travnja 1968. u Zagrebu. Završila Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana politologinja). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika
Tajnik Kluba: Slavko Rako
Telefon: 01/6303 355; 01/6303 354
Faks: 01/6303 398
Mob.: 098 462 827
e-mail: Strankaradaisolidarnosti.nz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je dana 19. rujna 2018. prestala biti članicom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
  • zastupnica je dana 12. kolovoza 2019. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao članica stranke Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: