9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Damir Mateljan (SDP)

Mateljan, Damir

Rođen je 26. studenoga 1970. u Karlovcu. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani povjesničar). 

Kontakt:  
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: