9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Odbor za pravosuđe

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada sudova
– osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog odvjetništva
– osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada prekršajnih sudova i drugih tijela ovlaštenih za vođenje prekršajnog postupka
– ustrojstvo, djelokrug i način rada Državnoga sudbenog vijeća
– davanje prethodnog mišljenja u postupku izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske
– davanje prethodnog mišljenja o imenovanju i razrješenju Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske
– predlaganje kandidata za izbor dvaju članova Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika
– predlaganje kandidata za izbor dvaju članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika
– ustrojstvo, djelokrug i način rada javnog bilježništva
– ustrojstvo i način rada odvjetništva
– pitanja vlasničkih i drugih stvarnopravnih odnosa, obveznih i drugih građanskopravnih odnosa
– uređivanje kaznenoga materijalnog i postupovnog prava te prekršajnog prava i izvršavanje kaznenih sankcija
– pitanja amnestije i pomilovanja
– uređivanje sudskih postupaka
– besplatnu pravnu pomoć i probaciju
– druga pitanja pravosuđa.

Članstvo

Imenovani članovi

Loris Rak
Evelin Tonković
Tomislav Mrle
Nikša Valjalo
Snježana Vasiljević
Goran Jarić

Kontakti

Telefon: 01/4569 429 
Faks: 01/4569 321 
e-mail: odbprav@sabor.hr

Tajnica Odbora: 
Vjera Jukica 
Telefon: 01/4569 512

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti