9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ranko Ostojić (SDP)

Ostojić, Ranko

Rođen je 3. listopada 1962. u Splitu. Završio Pravni fakultet u Splitu (VSS - diplomirani pravnik). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01 63 03 065
Faks: 01 45 69 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: