9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marko Šimić (HDZ)

Šimić, Marko

Rođen je 30. rujna 1984. u Slavonskom Brodu. Završio Pravni fakultet u Osijeku (VSS - diplomirani pravnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Danijela Marušića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: