9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

V. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Balić, Marijana (HDZ, zamjenica Ivana Penave)
Culej, Stevo (HDZ)
Grgić, Vinko (SDP, zamjenik Predraga Freda Matića)
Maksimčuk, Ljubica (HDZ, zamjenica Zdravka Marića)
Šimić, Marko (HDZ, zamjenik Danijela Marušića)
V. izborna jedinica obuhvaća Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju, i to:
- područje Požeško-slavonske županije u cijelosti,
- područje Brodsko-posavske županije u cijelosti,
- područje Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti.