9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Davor Vlaović (HSS)

Vlaović, Davor

Rođen je 31. srpnja 1963. u Drežniku (Nova Gradiška). Završio Agronomski fakultet u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede, sveučilišni specijalist društvenih znanosti). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
Telefon: 01 6303 722
Faks: 01 6303 901
e-mail: klubhss@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: