9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja, gospodarenja i zaštite prostora
– usklađivanje djelatnosti na zaštiti prostornih resursa
– usklađivanje regionalnoga prostornog razvoja
– zaštićena područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i izgradnju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku
– korištenje i zaštitu graditeljske baštine
– uvjete i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja
– sustav praćenja stanja u prostoru (informacijski sustav prostornog uređenja i izvješća o stanju u prostoru)
– uređenje građevinskog zemljišta
– druga pitanja prostornog uređenja
– graditeljstvo.

Članstvo

Imenovani članovi

Nike Sudarević, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
Jasminka Pilar-Katavić, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika
Jasna Matulić, iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti