9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Slaven Dobrović (Most)

Dobrović, Slaven

Rođen je 29. kolovoza 1967. u Zadru. Završio Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu gdje je magistrirao i doktorirao (dipl. ing. strojarstva - doktor tehničkih znanosti).

Kontakt:
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 14. listopada 2016.; zamjenica zastupnika je Ljubica Ambrušec
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 10. svibnja 2017.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: