9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Tomislav Panenić (NZ)

Panenić, Tomislav

Rođen je 12. ožujka 1973. u Nürtingenu (Njemačka). Završio Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - sveučilišni specijalist poduzetništva). 

Kontakt:
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454; 01/4569 455; 01/4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 19. lipnja 2019. prestao biti članom stranke Most nezavisnih lista te je nastavio obnašati zastupnički mandat kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: