9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marijana Balić (HDZ)

Balić, Marijana

Rođena je 25. prosinca 1981. u Vukovaru. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana ekonomistica).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

20.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 20. listopada 2016. kao zamjenici zastupnika Ivana Penave

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: