9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Mladen Karlić (HDZ)

Karlić, Mladen

Rođen je 3. rujna 1962. u Vinkovcima. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - liječnik, doktor medicine). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: