9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici, 28. listopada 2016. i 11. studenoga 2016., donio odluke o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi.

Parlamentarna skupština Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP – South-East European Cooperation Process) formalno je inaugurirana na sjednici predsjednika parlamenata zemalja sudionica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi održanoj u svibnju 2014. u Bukureštu. Prije toga su parlamentarci zemalja sudionica SEECP-a još od 2007. godine surađivali u okvirima tzv. parlamentarne dimenzije SEECP-a. Na osnivačkoj sjednici je dogovoreno da će primarni cilj Parlamentarne skupštine SEECP-a biti jačanje suradnje i usklađivanje napora između parlamenata svih država sudionica u svrhu promicanja i daljnjeg osiguranja mira, sigurnosti, stabilnosti, solidarnosti i dobrosusjedske suradnje u regiji u interesu svojih građana i zemalja, kao i Europe općenito.
 
Parlamentarna skupština SEECP-a osnovana je u skladu s Poveljom o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u Jugoistočnoj Europi (2000., Bukurešt), Memorandumom o razumijevanju o međuparlamentarnoj suradnji u Jugoistočnoj Europi (2008., Sofija) i završnim deklaracijama usvojenima na prethodnim konferencijama predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a. 
 
Parlamentarna skupština plenarno zasjeda jednom godišnje, a svako parlamentarno izaslanstvo u njezinu radu sudjeluje jednim glasom. Prema Poslovniku PS SEECP-a voditelj parlamentarnog izaslanstva je predsjednik parlamenta. Sudionice SEECP-a su: Albanija, Bugarska, Grčka, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Moldova te Kosovo* koje se SEECP-u pridružilo 2014.
*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.