9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Goran Aleksić (SNAGA)

Aleksić, Goran

Rođen je 12. siječnja 1965. u Kutini. Završio Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer prometa).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e i nezavisnih zastupnika
Telefon: 01/ 6303 967
Faks: 01/6303 003
e-mail: klubnz@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih i Abecede demokracije

Izborna jedinica: