9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Goran Aleksić (SNAGA)

Aleksić, Goran

Rođen je 12. siječnja 1965. u Kutini. Završio Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer prometa).

Kontakt:
Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
Telefon: 01/4569-481
Faks: 01/6303-126
e-mail: klubzivizid@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Prethodni klubovi:

Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih i Abecede demokracije

Izborna jedinica: