9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ante Babić (HDZ)

Babić, Ante

Rođen je 26. svibnja 1966. u Trieru (Savezna Republika Njemačka). Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (VSS - diplomirani ekonomist) i Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija - Europske ekonomske integracije (univ. spec. oec) pri istom Fakultetu.

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

19.06.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 19. lipnja 2017. kao zamjeniku zastupnika Andre Krstulovića Opare

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: