9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Mihael Zmajlović (SDP)

Zmajlović, Mihael

Rođen je 19. siječnja 1978. u Zagrebu. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: