Odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o stavljanju izvan snage Odluke KLASA: 121-01/20-01/03 URBROJ: 6521-18-20-01 od 19. ožujka 2020. (5. svibnja 2022.)