1. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU  ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O  IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ZA UTVRĐIVANJE SADRŽAJA I OBRASCA ZASTUPNIČKOG UPITNIKA SUKLADNO ČLANKU 22. POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 28. PROSINCA 2015.,O PRESTANKU PRAVA NA:
a) plaću,
b) razliku plaće,
c) zastupnički paušal,
d) odvojeni život;
8. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA KOJIM SE OVLAŠĆUJE PREDSJEDNIK ODBORA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O MATERIJALNIM PRAVIMA ZASTUPNIKA I DRUGIH DUŽNOSNIKA KOJE BIRA, IMENUJE I RAZRJEŠUJE HRVATSKI SABOR U RAZDOBLJU U KOJEM ODBOR NE ZASJEDA;
9. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA PLAĆU DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA-ZAMJENICIMA PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZBOG PRESTANKA MANDATA;
10. RAZNO:
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNICE UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA;
- PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTOJNICE UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA.