Okrugli stol o provedbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

dvorana Ivana Mažuranića

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku organizira okrugli stol na kojem će pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak prezentirati zaključna zapažanja UN-ova Odbora za prava osoba s invaliditetom o provedbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. 

Okrugli stol održat će se u četvrtak, 2. srpnja 2015. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 12.00 sati. Izjave za medije predsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Željka Jovanovića i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak bit će u 14.00 sati ispred Baščanske ploče.