Pozdravni govor predsjednika Sabora Josipa Leke na konferenciji RACVIAC-a "Odbori za obranu i sigurnost: Regionalna parlamentarna konferencija"

dvorana Ivana Mažuranića