Predavanje predsjedatelja Državnog savjeta Francuske Republike

dvorana Josipa Šokčevića

U Hrvatskome saboru održat će se predavanje predsjedatelja Državnoga savjeta Francuske Republike Jean-Marca Sauvéa s temom "Izrada zakona, savjetovanje institucija: Koja je uloga Državnog savjeta?". Predavanje će se održati u utorak, 3. ožujka 2015. u dvorani Josipa Šokčevića s početkom u 11.00 sati. 
Nakon predavanja predviđen je blok pitanja i odgovora te rasprava u trajanju od jednoga sata. Raspravu će moderirati Gvozden Srećko Flego, voditelj Hrvatsko-francuske međuparlamentarne skupine prijateljstva. Predavanju će prisustvovati i ministar uprave Arsen Bauk. Predavanje je otvoreno za medije. Osiguran je simultani prijevod s francuskoga na hrvatski jezik.
 
 
O Državnome savjetu Francuske Republike (Conseil d'État)
 
Državni savjet jedno je od najvažnijih tijela francuske državne uprave. Savjetuje Vladu o izradi zakona, pravilnika i uredbi. Također odgovara na upite Vlade o pravnim poslovima i provodi studije na zahtjev Vlade ili na vlastitu inicijativu o administrativnim i javnim politikama. Državni savjet ima najvišu administrativnu jurisdikciju, krajnji je arbitar u slučajevima koji se odnose na izvršnu vlast, lokalne vlasti, nezavisne javne vlasti, agencije javne uprave ili bilo koje druge agencije s javnim ovlastima. Ujedno upravlja radom upravnih i prizivnih sudova.

Državni savjet osigurava djelovanje francuske administracije u skladu sa zakonom, stoga je jedan od glavnih jamaca vladavine prava u Francuskoj.

Godišnje pregledava oko 130 prijedloga zakona, 800 uredbi i 300 nezakonskih tekstova.
  
O Jean-Marcu Sauvéu:

Na čelu je Državnoga savjeta od 2006. godine. Usto predsjeda i:
 
- Komisijom za financijsku transparentnost u političkom životu, neovisnim tijelom zaduženim za nadzor imovine dužnosnika;
- Upravnim vijećem Nacionalne škole za javnu upravu (ENA); te
- Odborom osnovanim na temelju Lisabonskoga ugovora i zaduženim za procjenu kandidatura za mjesto suca na Europskome sudu pravde.