Strategija Vijeća Europe o pravima djeteta od 2016. do 2021.

dvorana Josipa Šokčevića

Odbor za obitelj, mlade i sport, na inicijativu i u suradnji s pravobraniteljicom za djecu, organizira predstavljanje “. Predstavljanje Strategije će se održati u srijedu, 4. svibnja 2016. u dvorani Josipa Šokčevića s početkom u 11.00 sati.