Stručna rasprava o izbjegličkoj krizi

dvorana Ivana Mažuranića

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović organizira stručnu raspravu "Izbjeglička kriza - pojmovi i prava" u Hrvatskome saboru. Rasprava će se održati u ponedjeljak, 14. rujna 2015. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 10.00 sati.