6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Dragutin Lesar (Hrvatski laburisti - Stranka rada)

Lesar, Dragutin

Rođen je 4. ožujka 1956. u Čakovcu. Završio Ekonomsku školu (SSS – organizator prodaje). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 10. travnja 2008. prestao biti članom Hrvatske narodne stranke, a mandat je nastavio obnašati kao nezavisni zastupnik
  • zastupnik je 12. travnja 2010. prestao obnašati dužnost kao nezavisni zastupnik i nastavio obnašati mandat zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata

Izborna jedinica: