26. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je: 
- usvajanje zapisnika 25. sjednice Odbora;
1. Stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije objavljenima u sklopu inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2017. „Provedba strategije energetske unije: putovanje i mobilnost s niskim emisijama“:
- Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila, COM (2017) 275 – D.E.U. br. 17/023;
- Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa, COM (2017) 277 – D.E.U. br. 17/024;
- Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa, COM (2017) 278 – D.E.U. br. 17/025;
- Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka), COM (2017) 280 – D.E.U. br. 17/026;
- Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru, COM (2017) 281 – D.E.U. br. 17/027;
- Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz  tereta, COM (2017) 282 – D.E.U. br. 17/028;
2. Razno.