38. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Odbora;
1. a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA;
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija;
3. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE  POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. – podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2016. – podnositelj: Državni ured za reviziju.