Obilježavanje 15. obljetnice donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

dvorana Josipa Šokčevića

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine organizira skup posvećen obilježavanju 15. obljetnice donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Skup će se održati u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. u dvorani Josipa Šokčevića od 10.30 do 14.00 sati. 

Ovim događajem ukazuje se na na važnost donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojim su unaprijeđena prava svih pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Sudionici skupa su predstavnici Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske, zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, predstavnici nadležnih ministarstva, udruga i vijeća nacionalnih manjina, međunarodne zajednice te znanstvenici i stručnjaci koji se bave pitanjima nacionalnih manjina.