Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač s članovima dvaju odbora primaju glavnog pregovarača Europske unije za Brexit Michela Barniera

dvorana Ivana Mažuranića